banner
Đăng Nhập
  Tin tức & Hình ảnh

QUYẾT ĐỊNH 1233 SỞ Y TẾ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KCB THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN

Có file công văn đính kèm bên dưới: Số 1233/QĐ-SYT.

 

In      [ Trở về ]
vbden_1233_QD-SYT.pdf