banner
Đăng Nhập
  Thông tin y học

BẢN TIN AN TOÀN Y TẾ NĂM 2022

 THỰC HIỆN “5 ĐÚNG” ĐỂ SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN

 

In      [ Trở về ]
 
Các Thông tin y học đã đưa
   BẢN TIN AN TOÀN Y TÊ NĂM THÁNG 12/2021 (16:32 - 16/05/2022)
   Báo cáo chuyên khoa II Chẩn đoán và điều trị Suy vỏ thượng thận - Bs Trần Thái Tuấn (15:22 - 16/05/2019)
   Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề Hội chứng chuyển hóa - Bs Ngô Thị Hà (15:21 - 16/05/2019)
   Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề rối loạn lipid máu - Bs Hoài Tâm (15:21 - 16/05/2019)
   Báo cáo chuyên khoa II Chuyên đề nội tiết - Bs Ly (15:21 - 16/05/2019)