banner
Đăng Nhập
  Phân tuyến KT - Giá DV

Đính kèm theo THÔNG BÁO 141/TB-KHTH 2022

 File đính kèm bên dưới:

 

In      [ Trở về ]
Dinh kem TB 141-Danh muc gia DVKT BVT CS1 va CS2.pdf
 
Các Phân tuyến KT - Giá DV đã đưa
   QUYẾT ĐỊNH 230/QĐ-SYT PHÊ DUYỆT DANH MỤC DVKT (15:42 - 16/05/2022)
   THÔNG BÁO QĐ 430 và 431 (15:34 - 16/05/2022)
   Triển khai danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt thực hiện tại Bệnh viện tỉnh - 4068/BVT-KHTH (10:11 - 05/01/2021)
   QĐ 4674/SYT (09:24 - 12/12/2019)
   QĐ 1504/SYT (09:24 - 12/12/2019)