banner
Đăng Nhập
  Phân tuyến KT - Giá DV

QĐ 27/UBND VỀ GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BỆNH NHÂN KHÔNG BHYT

 File đính kèm bên dưới

 

In      [ Trở về ]
QDQP27_UBND tinh ve gia khong BHYT.pdf
 
Các Phân tuyến KT - Giá DV đã đưa
   Thông Tư 13 về giá Dịch Vụ Kỹ Thuật bệnh Nhân BHYT (23:35 - 16/05/2022)
   QUYẾT ĐỊNH 231/QĐ-SYT DỊCH VỤ KỸ THUẬT CS2 (22:42 - 16/05/2022)
   Đính kèm theo THÔNG BÁO 141/TB-KHTH 2022 (15:50 - 16/05/2022)
   QUYẾT ĐỊNH 230/QĐ-SYT PHÊ DUYỆT DANH MỤC DVKT (15:42 - 16/05/2022)
   THÔNG BÁO QĐ 430 và 431 (15:34 - 16/05/2022)