banner
Đăng Nhập
  Tin tức & Hình ảnh

CHỦ ĐỀ 9_ CHĂM SOC BÀ MẸ SAU SINH

Vui lòng click vào link: youtu.be/V57Ic1Pbnnc

 

In      [ Trở về ]
 
Các Tin tức & Hình ảnh đã đưa
   CHỦ ĐỀ 8_ CÁC DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG Ở TRẺ SƠ SINH (07:59 - 26/12/2020)
   CHỦ ĐỀ 7_ CHĂM SÓC THIẾT YẾU BÀ MẸ TRẺ EM TRONG VÀ NGAY SAU ĐẺ (07:59 - 26/12/2020)
   CHỦ ĐỀ 6_ DỰ PHÒNG SỚM CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ CHA MẸ SANG CON (16:51 - 23/12/2020)
   CHỦ ĐỀ 5_ CÁC DẤU HIỆU NGUY HIỂM TRONG THỜI GIAN MANG THAI VÀ CHUYỂN DẠ (16:50 - 23/12/2020)
   CHỦ ĐỀ 4_ SÀNG LỌC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ (16:50 - 23/12/2020)