banner
Đăng Nhập
  Quản lý chất lượng

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG LẦN I, NĂM 2017

Chiều ngày 13/4/2017, tại hội trường giao ban, bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp hội đồng quản lý chất lượng năm 2017. Chương trình có sự tham gia của Ban giám đốc bệnh viện, thành viên hội đồng và mạng lưới Quản lý chất lượng bệnh viện.

Sau 4 năm thực hiện Quyết định số 4858/QĐ-BYT, ngày 3/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện”, nhiều bệnh viện trên phạm vi toàn quốc, trong đó có bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận đã tích cực triển khai áp dụng.

 

Mở đầu cuộc họp, BS Phạm Viết Thái - trưởng phòng QLCL đề cập đến việc xếp loại chất lượng bệnh viện. Trong đó Bộ Y Tế không xếp hạng chất lượng bệnh viện kém, trung bình, khá hay tốt mà dựa vào điểm chất lượng bệnh viện (điểm chất lượng phải công bố trên website của bệnh viện và website của Bộ Y Tế). Người bệnh sẽ có cơ hội lựa chọn cơ sở y tế có điểm số chất lượng cao hơn để khám, chữa bệnh trong cùng địa phương hay các vùng lân cận. BS Phạm Viết Thái mong muốn các thành viên Hội đồng QLCL tập trung cải tiến 14 tiêu chí đang còn ở  mức 2 và một số tiêu chí mức 3, 4 lên mức 5, đồng thời nâng điểm chất lượng bệnh viện từ 3.06 lên 3,5 điểm.

 

Trong phiên họp, CN Nguyễn Nữ Đài Trang đại diện Phòng QLCL trình bày Kế hoạch cải tiến chất lượng năm 2017:

- Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016.

- Đánh giá các ưu điểm và nhược điểm, vấn đề còn tồn tại về chất lượng bệnh viện năm 2016.

- Đưa ra mục tiêu cần đạt được về chất lượng bệnh viện năm 2017: số lượng tiêu chí mức 02 giảm từ 16 xuống còn 02.

- Đưa ra giải pháp duy trì tiêu chí đã đạt được và ưu tiên thực hiện cải tiến những vấn đề ưu tiên.

- Xây dựng kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện.

- Dự kiến kinh phí chi cho các hoạt động cải tiến chất lượng.

 - Thảo luận các hoạt động cải tiến ưu tiên bao gồm 14 tiêu chí mức 2 tăng lên mức 3, bao gồm : tiêu chí A1.1, A2.3, A3.2, B1.2, B2.2, C2.2, C4.6, C5.5, C6.1, C6.2, C6.3, C7.1, D2.4, D2.5.

CN Nguyễn Thị Thu Duyên đại diện Phòng QLCL trình bày kế hoạch triển khai quy trình an toàn người bệnh trong khám, chữa bệnh:

- Trình bày một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong quy trình ATNB.

- Trình bày kế hoạch kiểm tra việc thực hiện ATNB. Thông qua danh sách các thành viên ban kiểm tra ATNB, bản phân công nhiệm vụ và 17 bảng kiểm ATNB.

Trong cuộc họp, các thành viên trong Hội đồng đã tích cực đưa ra những thông tin trao đổi, đóng góp riêng nhằm hoàn thiện cách quản lý và hoạt động của Hội đồng.

Kết thúc cuộc họp, các thành viên Hội đồng Quản lý Chất lượng và mạng lưới Quản lý Chất lượng đã đi đến thống nhất các nội dung sau:

1. Thống nhất với nội dung Kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2017.

2. Bệnh viện sẽ bố trí kinh phí cho các hoạt động cải tiến chất lượng theo nội dung kế hoạch; ưu tiên kinh phí cải tiến 14 tiêu chí còn ở mức 2.

3. Các khoa, phòng xây dựng Đề án cải tiến chất lượng riêng và đăng ký chỉ số đo lường chất lượng năm 2017. Phòng QLCL có trách nhiệm xây dựng mẫu chung và hướng dẫn các khoa, phòng thực hiện.

4. Đối với 05 chỉ số chất lượng bệnh viện, thay đổi chỉ số "Công suất sử dụng giường bệnh thực tế" bằng chỉ số "Kết quả thực hiện các sáng kiến cải tiến năm 2017 đạt từ 70% trở lên".

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, BS Bùi Viết Tuấn – Phó giám đốc bệnh viện yêu cầu các khoa/ phòng nỗ lực đưa 14/16 tiêu chí đang ở mức 2 lên mức 3 hay 4. Riêng tiêu chí E1.1 và E2.1, trong năm 2017 chưa thực hiện được, bệnh viện sẽ khẩn trương lập kế hoạch đào tạo trình độ cử nhân cho nữ hộ sinh và điều dưỡng khoa Nhi trong thời gian sớm nhất có thể.( tiêu chí E1.1 yêu cầu tỷ lệ hộ sinh có trình độ cử nhân trở lên chiếm ít nhất 30% tổng số hộ sinh của khoa sản; tiêu chí E2.1 yêu cầu tỷ lệ điều dưỡng có trình độ cử nhân trở lên chiếm ít nhất 30% tổng số điều dưỡng của khoa Nhi). Bác sĩ Tuấn thống nhất kế hoạch năm 2017, phải nâng cao tổng điểm các tiêu chí trong năm 2017 lên ít nhất 3.5 điểm. Để đạt được mục tiêu này, các khoa/ phòng cần là “ đàu tàu” trong việc  thực hiện các cải tiến thiết thức, nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện.

Hy vọng rằng, với sự sâu sát của ban giám đốc, cùng với nỗ lực và những thay đổi thiết thức của các khoa/ phòng, chất lượng bệnh viện trong năm 2017 sẽ có nhiều bước tiến tích cực, đem lại sự hài lòng cho thân nhân, bệnh nhân trong khám và chữa bệnh.

In      [ Trở về ]
 
Các Quản lý chất lượng đã đưa
   V/v ĐẶT HÀNG CHO CÁC KHOA, PHÒNG THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI CẢI TIẾN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN NINH THUẬN (09:03 - 16/02/2017)
   TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG VÀ ĐỀ CƯƠNG MẪU (14:59 - 10/02/2017)
   TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG VÀ ĐỀ CƯƠNG MẪU (14:59 - 10/02/2017)
   BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016 TẠI BỆNH VIỆN NINH THUẬN (20:05 - 26/12/2016)