banner
Đăng Nhập
  Quản lý chất lượng

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

 

 

In      [ Trở về ]
QD THANH LAP DOAN TU KIEM TRA CLBV 6 THANG DAU NAM 2017.pdf
 
Các Quản lý chất lượng đã đưa
   KẾ HOẠCH TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 (09:19 - 01/08/2017)
   BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHÂT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 (09:18 - 01/08/2017)
   BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH THUẬN ĐĂNG BẢNG TIN AN TOÀN TRONG Y TẾ (10:28 - 19/04/2017)
   BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG LẦN I, NĂM 2017 (09:39 - 18/04/2017)