banner
Đăng Nhập
  Quản lý chất lượng

Bản tin an toàn y tế 6 tháng đầu năm 2018

File đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
ban tin an toan y te.docx
 
Các Quản lý chất lượng đã đưa
   BẢN TIN AN TOÀN Y TẾ CUỐI NĂM 2017 (09:34 - 01/03/2018)
   KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017 (14:20 - 29/12/2017)
   SỞ Y TẾ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 TẠI BỆNH VIỆN NINH THUẬN (08:15 - 19/08/2017)
   QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 (09:19 - 01/08/2017)