banner
Đăng Nhập
  Quản lý chất lượng

Tổ Công tác xã hội tiếp nhận và chuyển đến các địa chỉ cần giúp đỡ tháng 4

Trong tháng 04/2019, tổ Công tác xã hội đã tiếp nhận và chuyển đến các địa chỉ cần giúp đỡ. Bệnh viện xin ghi nhận và cảm ơn tấm lòng vàng của các mạnh thường quân:

File đính kèm:

 

 

In      [ Trở về ]
CTXH T4 - WEBSITE.pdf
 
Các Quản lý chất lượng đã đưa
   Tổ Công tác xã hội tiếp nhận và chuyển đến các địa chỉ cần giúp đỡ tháng 11 (09:30 - 19/12/2018)
   Tổ Công tác xã hội tiếp nhận và chuyển đến các địa chỉ cần giúp đỡ (08:20 - 12/11/2018)
   Bản tin an toàn y tế 6 tháng đầu năm 2018 (16:56 - 24/07/2018)
   BẢN TIN AN TOÀN Y TẾ CUỐI NĂM 2017 (09:34 - 01/03/2018)