banner
Đăng Nhập
  Quản lý chất lượng

Bản tin an toàn y tế số 6

File đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
IMG_0578.JPG
 
Các Quản lý chất lượng đã đưa
   Tổ Công tác xã hội tiếp nhận và chuyển đến các địa chỉ cần giúp đỡ tháng 5 (15:56 - 17/06/2019)
   Tổ Công tác xã hội tiếp nhận và chuyển đến các địa chỉ cần giúp đỡ tháng 4 (15:56 - 13/06/2019)
   Tổ Công tác xã hội tiếp nhận và chuyển đến các địa chỉ cần giúp đỡ tháng 11 (09:30 - 19/12/2018)
   Tổ Công tác xã hội tiếp nhận và chuyển đến các địa chỉ cần giúp đỡ (08:20 - 12/11/2018)