banner
Đăng Nhập
  Quản lý chất lượng

Tổ Công tác xã hội tiếp nhận và chuyển đến các địa chỉ cần giúp đỡ tháng 7

Trong tháng 07/2019, tổ Công tác xã hội đã tiếp nhận và chuyển đến các địa chỉ cần giúp đỡ. Bệnh viện xin ghi nhận và cảm ơn tấm lòng vàng của các mạnh thường quân:

File đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
IMG_0677-min.JPG
 
Các Quản lý chất lượng đã đưa
   Tập huấn Quản lý Chất lượng Bệnh viện (10:43 - 06/08/2019)
   Bản tin an toàn y tế số 6 (10:42 - 02/08/2019)
   Tổ Công tác xã hội tiếp nhận và chuyển đến các địa chỉ cần giúp đỡ tháng 5 (15:56 - 17/06/2019)
   Tổ Công tác xã hội tiếp nhận và chuyển đến các địa chỉ cần giúp đỡ tháng 4 (15:56 - 13/06/2019)