banner
Đăng Nhập
  Tìm kiếm

Tìm kiếm
  Thắng cảnh Ninh Thuận

  Cơ cấu tổ chức

Quy chế bệnh viện do Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ, ngày 19/9/1997 quy định Bệnh viện đa khoa hạng II: các phòng chức năng: 08, 29 khoa lâm sàng và cận lâm sàng:

          Cơ cấu lãnh đạo các phòng:

          1. Phòng Tổ chức Cán bộ: 01 Trưởng phòng, 1 – 2 Phó trưởng phòng

          2. Phòng Kế hoạch Tổng hợp: 01 Trưởng phòng, 1 – 2 Phó trưởng phòng

          3. Phòng Tài chính Kế toán: 01 Trưởng phòng, 1 – 2 Phó trưởng phòng

          4. Phòng Điều dưỡng: 01 Trưởng phòng, 1 – 2 Phó trưởng phòng

          5. Phòng Hành chính Quản trị: 01 Trưởng phòng, 1 – 2 Phó trưởng phòng

          6. Phòng Vật tư thiết bị y tế: 01 Trưởng phòng, 1  Phó trưởng phòng

          7. Phòng Công nghệ thông tin ; 01 Trưởng phòng

          8. Phòng quản lý chất lượng; 01 Trưởng phòng

 

          Riêng cơ cấu lãnh đạo các khoa, Quy chế chỉ nêu nhiệm vụ của Trưởng khoa.

          - So với Quy chế bệnh viện do Bộ Y tế banh hành theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ,

          Và còn thiếu một số khoa:

                   Khoa Vật lý trị liệu – phục hồi chức năng

                   Khoa Vi sinh

                   Khoa Thăm dò chức năng

                    Khoa Nội soi

                   Khoa Giải phẫu bệnh

                   Khoa Tâm thần

                   Khoa Thần kinh

          - Hiện nay Bệnh viện có 08 phòng chức năng, 22 khoa lâm sàng và cận lâm sàng.

          Ban Giám đốc: Giám đốc và 03 Phó giám đốc

          Trưởng và Phó phòng chức năng: 12 người

          Trưởng và Phó khoa: 48 người

          Điều dưỡng trưởng khoa: 21 người (khoa Dinh dưỡng không có ĐDT)

1. Phòng chức năng :  

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Kế hoạch toognr hợp

Phòng Tài chính Kế toán

Phòng Điều dưỡng

Phòng Hành chính Quản trị

Phòng Vật tư thiết bị Y tế

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Quản lý chất lượng

2.  Khoa Lâm sàng : 

Khoa Khám Bệnh

Khoa Cấp cứu

Khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc

Khoa Nội Tim Mạch

Khoa Nội Tổng hợp

Khoa Nhi

Khoa Truyền Nhiễm                                         

Khoa Ngọai tổng hợp 

Khoa Ngoại chấn thương

Khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức

Khoa Phụ sản

Khoa Tai Mũi Họng

Khoa Mắt

Khoa Răng Hàm Mặt

Khoa  Y Dược Cổ truyền

Khoa Điều trị theo yêu cầu (theo Đề án Khám, điều trị theo yêu cầu)

Khoa Dinh dưỡng

3. Khoa cận lâm sàng : 

Khoa Huyết học -Truyền máu

Khoa Hóa sinh - Vi sinh

Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn

Khoa Dược

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Bệnh viện dự kiến năm 2014 - 2015 sẽ thành lập thêm một số khoa: Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, khoa Giải phẫu bệnh và triển khai xây dựng Đề án nâng Bệnh viện hạng I

Quy chế bệnh viện do Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ, ngày 19/9/1997 quy định Bệnh viện đa khoa hạng II: các phòng chức năng: 08, 29 khoa lâm sàng và cận lâm sàng:

          Cơ cấu lãnh đạo các phòng:

          1. Phòng Tổ chức Cán bộ: 01 Trưởng phòng, 1 – 2 Phó trưởng phòng

          2. Phòng Kế hoạch Tổng hợp: 01 Trưởng phòng, 1 – 2 Phó trưởng phòng

          3. Phòng Tài chính Kế toán: 01 Trưởng phòng, 1 – 2 Phó trưởng phòng

          4. Phòng Điều dưỡng: 01 Trưởng phòng, 1 – 2 Phó trưởng phòng

          5. Phòng Hành chính Quản trị: 01 Trưởng phòng, 1 – 2 Phó trưởng phòng

          6. Phòng Vật tư thiết bị y tế: 01 Trưởng phòng, 1  Phó trưởng phòng

          7. Phòng Công nghệ thông tin ; 01 Trưởng phòng

          8. Phòng quản lý chất lượng; 01 Trưởng phòng

 

          Riêng cơ cấu lãnh đạo các khoa, Quy chế chỉ nêu nhiệm vụ của Trưởng khoa.

          - So với Quy chế bệnh viện do Bộ Y tế banh hành theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ,

          Và còn thiếu một số khoa:

                   Khoa Vật lý trị liệu – phục hồi chức năng

                   Khoa Vi sinh

                   Khoa Thăm dò chức năng

                    Khoa Nội soi

                   Khoa Giải phẫu bệnh

                   Khoa Tâm thần

                   Khoa Thần kinh

          - Hiện nay Bệnh viện có 08 phòng chức năng, 22 khoa lâm sàng và cận lâm sàng.

          Ban Giám đốc: Giám đốc và 03 Phó giám đốc

          Trưởng và Phó phòng chức năng: 12 người

          Trưởng và Phó khoa: 48 người

          Điều dưỡng trưởng khoa: 21 người (khoa Dinh dưỡng không có ĐDT)

1. Phòng chức năng :  

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Kế hoạch toognr hợp

Phòng Tài chính Kế toán

Phòng Điều dưỡng

Phòng Hành chính Quản trị

Phòng Vật tư thiết bị Y tế

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Quản lý chất lượng

2.  Khoa Lâm sàng : 

Khoa Khám Bệnh

Khoa Cấp cứu

Khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc

Khoa Nội Tim Mạch

Khoa Nội Tổng hợp

Khoa Nhi

Khoa Truyền Nhiễm                                         

Khoa Ngọai tổng hợp 

Khoa Ngoại chấn thương

Khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức

Khoa Phụ sản

Khoa Tai Mũi Họng

Khoa Mắt

Khoa Răng Hàm Mặt

Khoa  Y Dược Cổ truyền

Khoa Điều trị theo yêu cầu (theo Đề án Khám, điều trị theo yêu cầu)

Khoa Dinh dưỡng

3. Khoa cận lâm sàng : 

Khoa Huyết học -Truyền máu

Khoa Hóa sinh - Vi sinh

Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn

Khoa Dược

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Bệnh viện dự kiến năm 2014 - 2015 sẽ thành lập thêm một số khoa: Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, khoa Giải phẫu bệnh và triển khai xây dựng Đề án nâng Bệnh viện hạng I

Đóng   Phân tuyến kĩ thuật