banner
Đăng Nhập
  Quản lý chất lượng

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA CLBV VÀ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH, NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ BV AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID NĂM 2021

 File đính kèm bên dưới:

 

In      [ Trở về ]
BC 1049 - TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CLBV BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2021 .pdf
 
Các Quản lý chất lượng đã đưa
   Báo cáo Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020 (16:22 - 22/07/2020)
   Tổ Công tác xã hội tiếp nhận và chuyển đến các địa chỉ cần giúp đỡ tháng 7 (08:41 - 07/08/2019)
   Tập huấn Quản lý Chất lượng Bệnh viện (10:43 - 06/08/2019)
   Bản tin an toàn y tế số 6 (10:42 - 02/08/2019)