banner
Đăng Nhập
  Thuốc và sức khỏe

HƯỚNG DẪN PHA TIÊM CEFOTAXIME

 

 Tiêm hoặc truyền tĩnh mạch chậm:

* Tiêm tĩnh mạch: pha thuốc ở lọ 1g vào ít nhất 4ml nước cất pha tiêm, tiêm tĩnh mạch trong vòng 3 - 5 phút. Không sử dụng dung dịch Natri carbonat để pha tiêm.

* Đối với dùng liều cao bằng cách tiêm truyền tĩnh mạch liên tục: pha 2g Cefotaxime trong 100ml dung môi tiêm truyền như: dung dịch NaCl 0,9 %, dung dịch glucose 5 %, Ringerlactat, thời gian truyền 50-60 phút.

* Đối với truyền tĩnh mạch trong thời gian ngắn: pha 2g Cefotaxime trong 40ml dung môi tiêm truyền như: nước cất pha tiêm, dung dịch NaCl 0,9 %, hoặc dung dịch glucose 5%, Ringerlactat, thời gian tiêm truyền tĩnh mạch trong 20 phút.

2. Tiêm bắp:

Pha 1 g Cefotaxime trong 4ml nước cất để pha tiêm. Không nên tiêm cùng một bên mông hơn 4ml ở người lớn, và > 2ml ở trẻ em. Trong trường hợp tổng liều > 2g ở người lớn và > 100 mg/kg ở trẻ em hoặc dùng nhiều liều 1g cefotaxime trong ngày thì nên tiêm tĩnh mạch. Ở người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, để giảm đau khi tiêm bắp pha thuốc với dung dịch Lidocain 1 % ( 4ml cho 1g Cefotaxime).

 

                                              Người thực hiện: DS. Nguyễn Vũ Ngọc Hân

In      [ Trở về ]
 
Các Thuốc và sức khỏe đã đưa
   SO SÁNH 3 KHÁNG SINH NHÓM CARBAPENEMS (10:56 - 21/12/2014)
   THÔNG TIN VỀ LINEZOLID (10:51 - 21/12/2014)
   OMEPRAZOL VÀ CÁC THUỐC ỨC CHẾ BƠM PROTON (10:49 - 21/12/2014)
   THÔNG TIN NHÓM FLUOROQUINOLON (10:45 - 21/12/2014)
   THÔNG TIN THUỐC THÁNG 4 (10:40 - 21/12/2014)
   ĐỘ AN TOÀN CỦA DỊCH TRUYỀN CHỨA HYDROXYETHYL STARCH (10:33 - 21/12/2014)
   THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SUCRALFATE (10:29 - 21/12/2014)
   THÔNG TIN THUỐC THÁNG 1 NĂM 2014 (10:26 - 21/12/2014)
   THÔNG TIN VỀ BIPHOSPHONAT (10:22 - 21/12/2014)
   Sucralfate (09:41 - 21/11/2014)