banner
Đăng Nhập
  Thuốc và sức khỏe

THÔNG TIN VỀ THUỐC HEPABIG

 

 

   HỘI ĐỒNG THUỐC ĐIỀU TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỔ THÔNG TIN THUỐC


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số:   04  /TTT-HĐTĐT

 Ninh Thuận, ngày 20 tháng 3  năm 2015           

 

 

 

THÔNG TIN VỀ THUỐC HEPABIG

(Có chứa Hepatitis B Immune Globulin HBIG)

                                                  Người thực hiện: BS. Đặng Ngọc Liễn

1.      Chế phẩm

Ống 0,5ml chứa 100 IU; ống 1ml chứa 200 IU

2.      Chỉ định

-         Phòng ngừa viêm gan siêu vi B sau khi tiếp xúc với HbsAg.

-         Phòng ngừa viêm gan siêu vi ở trẻ sơ sinh

3.      Liều lượng – Cách dùng

-         Trẻ sơ sinh: liều ban đầu là 100 – 200 IU, tiêm tốt nhất trong vòng 48 giờ sau sinh.

-         Chỉ được tiêm bắp, không tiêm tĩnh mạch.

4.      Thận trọng

-         Bệnh nhân bị hội chứng thiếu hụt IgA.

-         Hepabig có chứa 0,1 mg/ml Thomerosal, thận trọng để không gây tích lũy thủy ngân hữu cơ.

5.      Phản ứng phụ

-         Xảy ra không thường xuyên, nhẹ và thoáng qua: đau, sưng, cứng tại chỗ tiêm.

-         Thỉnh thoảng nổi mẫn, sốt.

6.      Tương tác thuốc

-         Kháng thể trong HBIG có thể cản trở sự đáp ứng miễn dịch với các vaccin chứa virus sống như sởi, quai bị, rubella.

-         Dùng đồngt hời với vaccin ngừa viêm gan siêu vi B vì thuốc không cản trở đáp ứng miễn dịch.

 

 


     Nơi nhận :                                                                                               CHỦ TỊCH

- Ban Giám đốc;

- Các khoa, phòng

- Lưu: khoa Dược, KHTH.                                                                HỘI ĐỒNG THUỐC& ĐT                                                                                                                     

 

In      [ Trở về ]
 
Các Thuốc và sức khỏe đã đưa
   THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DẠ DÀY (08:49 - 02/06/2015)
   HIỆU QUẢ CỦA THUỐC CHỨA HOẠT CHẤT GLUCOSAMIN (08:40 - 02/06/2015)
   CẤP CỨU VÀ ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỊ RẮN ĐỘC CẮN (14:37 - 31/12/2014)
   THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ETHAMSYLATE (11:01 - 21/12/2014)
   HƯỚNG DẪN PHA TIÊM CEFOTAXIME (10:58 - 21/12/2014)
   SO SÁNH 3 KHÁNG SINH NHÓM CARBAPENEMS (10:56 - 21/12/2014)
   THÔNG TIN VỀ LINEZOLID (10:51 - 21/12/2014)
   OMEPRAZOL VÀ CÁC THUỐC ỨC CHẾ BƠM PROTON (10:49 - 21/12/2014)
   THÔNG TIN NHÓM FLUOROQUINOLON (10:45 - 21/12/2014)
   THÔNG TIN THUỐC THÁNG 4 (10:40 - 21/12/2014)