banner
Đăng Nhập
  Thuốc và sức khỏe

THÔNG TIN TỔNG KẾT ADR QUỐC GIA NĂM 2014

 

 

  HỘI ĐỒNG THUỐC ĐIỀU TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỔ THÔNG TIN THUỐC


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số:   03  /TTT-HĐTĐT

 Ninh Thuận, ngày 13  tháng 03 năm 2015           

 

 

 

        THÔNG TIN TỔNG KẾT ADR QUỐC GIA NĂM 2014

                                          Người thực hiện: DS. Nguyễn Vũ Ngọc Hân

1. Tình hình gửi gửi báo

—  Cả nước: 7787 bc (tăng 42.5%), 95 bc/triệu dân

—  Ninh Thuận: 74 báo cáo (126 bc/triệu dân)

—  BVĐK Ninh Thuận: 8 bc

Đối tượng

Số lượng

Tỷ lệ %

Bác sĩ-y sĩ

2821

36.2%

Dược sĩ

2690

34.5%

Điều dưỡng-NHS

1639

21%

Khác

116

1.5%

Không có thông tin

521

6.7%

Tổng

7787

100%

 

2. TK theo thông tin bệnh nhân

Độ tuổi

Số lượng

Tỷ lệ %

≤ 1 tuổi

426

5.5

1-12

675

8.8

12-18

276

3.6

18-60

4881

63.3

≥ 60

1339

17.4

Không có TT

108

1.4

Tổng

7705

100

 

Giới

Số lượng

Tỷ lệ %

Nam

3620

47,0%

Nữ

4051

52,6%

Không có TT

34

0,4%

Tỷ lệ nam: nữ

0,89

 

 

 

3. Các nhóm dược lý được báo cáo nhiều nhất

Mã ATC

Nhóm thuốc

Số lượng

Tỷ lệ %

J01D

Betalactam khác peni

2497

32,1

J04A

Thuốc điều trị lao

1030

13,3

J01G

Aminoglycosid

594

7,6

J01C

Betalactam họ peni

545

7,0

J01M

Quinolon

512

6,6

M01A

Kháng viêm, chống thấp khớp

501

6,4

J05A

Thuốc kháng virus

472

6,1

N02B

Thuốc giảm đau và hạ sốt khác

240

3,1

P01B

Thuốc điều trị sốt rét

240

3,1

J01X

Kháng sinh khác

225

2,9

 

Danh sách 10 thuốc được báo cáo nhiều nhất

STT

Tên thuốc

Số lượng

Tỷ lệ %

1

Cefotaxim

829

10,7

2

Streptomycin

451

5,8

3

Ceftriaxon

396

5,1

4

Ceftazidim

378

4,9

5

Diclofenac

353

4,5

6

Ciprofloxacin

291

3,7

7

Rifampicin/isoniazid/pyrazinamid

230

3,0

8

Amoxicillin/acid clavulanic

201

2,6

9

Cefuroxim

179

2,3

10

Ethambutol

176

2,3

 

3. Một số ADR nghiêm trọng cần chú ý

—  Sốc phản vệ/ phản ứng phản vệ: được ghi nhận nhiều nhất (924 bc). Các thuốc nghi ngờ gồm:

—  Kháng sinh (cefotaxim, ceftriaxon, ceftazidim, cefoperazon, cefuroxim,…)

—  Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm (paracetamol,diclofenac)

—  Thuốc cản quang chứa iod (telebrix)

—  Hội chứng Steven Johnson và hội chứng Lyell cũng được ghi nhận (Carbamazepin, Allopurinol)

 

                                                                      

 

   Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;       

- Các khoa, phòng;

- Lưu: khoa Dược, KHTH.

                     CHỦ TỊCH

                                             

 

 

                                                                  HỘI ĐỒNG THUỐC & ĐT

 

 

In      [ Trở về ]
 
Các Thuốc và sức khỏe đã đưa
   THÔNG TIN VỀ THUỐC HEPABIG (11:23 - 02/06/2015)
   THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DẠ DÀY (08:49 - 02/06/2015)
   HIỆU QUẢ CỦA THUỐC CHỨA HOẠT CHẤT GLUCOSAMIN (08:40 - 02/06/2015)
   CẤP CỨU VÀ ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỊ RẮN ĐỘC CẮN (14:37 - 31/12/2014)
   THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ETHAMSYLATE (11:01 - 21/12/2014)
   HƯỚNG DẪN PHA TIÊM CEFOTAXIME (10:58 - 21/12/2014)
   SO SÁNH 3 KHÁNG SINH NHÓM CARBAPENEMS (10:56 - 21/12/2014)
   THÔNG TIN VỀ LINEZOLID (10:51 - 21/12/2014)
   OMEPRAZOL VÀ CÁC THUỐC ỨC CHẾ BƠM PROTON (10:49 - 21/12/2014)
   THÔNG TIN NHÓM FLUOROQUINOLON (10:45 - 21/12/2014)