banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

Thông báo tuyển dụng tháng 4/2020

Mời xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_1634-TB-BVT_thong bao tuyen dung 4-2020.pdf
 
Các Thông Báo đã đưa
   Tuyển dụng ngày 17/3/2020 (09:01 - 18/03/2020)
   Dự kiến kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 (09:10 - 27/12/2019)
   Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019 (16:14 - 10/12/2019)
   Quyết định 32/2019/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (10:31 - 10/12/2019)
   Thông tư 13/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định về thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (10:31 - 10/12/2019)