banner
Đăng Nhập
Đóng   Tìm kiếm tin bài

Tìm kiếm
Đóng   Thắng cảnh Ninh Thuận

Đóng   Công tác đấu thầu Dược

THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ MUA SẮM THUỐC ngày 23/04/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1071/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ MUA SẮM THUỐC KHÔNG TRÚNG THẦU ĐẤU THẦU TẬP TRUNG TẠI SỞ Y TẾ NĂM 2023 ngày 05/04/2024

 Bấm vào link để tải file đính kèm: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DUNG DỊCH LỌC MÁU NGÀY 06/03/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 540/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ MUA SẮM THUỐC ngày 23/01/2024

 Bấm vào link để tải file đính kèm: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ MUA SẮM THUỐC ngày 07/12/2023

 Bấm vào link để tải file đính kèm: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU GIA HẠN NHẬN CHÀO GIÁ MUA SẮM THUỐC ngày 08/11/2023

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 3359: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM THUỐC (Thư Yêu Cầu số: 3312/TYC-BVT ngày 03/11/2023)

 Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 3312: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM THUỐC ngày 05/09/2023

FIle công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI BÁO GIÁ MỸ PHẨM CHĂM SÓC MẸ VÀ BÉ ngày 04/07/2023

 File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...