banner
Đăng Nhập
Đóng   Tìm kiếm

Tìm kiếm
Đóng   Thắng cảnh Ninh Thuận

Đóng   Công tác đấu thầu Dược

THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ MUA SẮM THUỐC ngày 07/12/2023

 Bấm vào link để tải file đính kèm: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU GIA HẠN NHẬN CHÀO GIÁ MUA SẮM THUỐC ngày 08/11/2023

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 3359: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM THUỐC (Thư Yêu Cầu số: 3312/TYC-BVT ngày 03/11/2023)

 Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 3312: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM THUỐC ngày 05/09/2023

FIle công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI BÁO GIÁ MỸ PHẨM CHĂM SÓC MẸ VÀ BÉ ngày 04/07/2023

 File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...