Chế Độ: Hiện Bảng Điều Khiển? Mở  
banner
Đăng Nhập
Đóng   Tìm kiếm tin bài

Tìm kiếm
Đóng   Thắng cảnh Ninh Thuận

Đóng   Công tác thầu HCQT

THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ NGÀY 19/02/2024

 Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 373: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ NGÀY 31/01/2024

 Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 295: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 296: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ NGÀY 25/01/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 217: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 218: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 219: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ NGÀY 10/01/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 94: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 95: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 96: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 97: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 98: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM HÀNG HÓA NGÀY 04/01/2024

Bấm vào link để tải mẫu Thư yêu cầu số 33: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải mẫu Thư yêu cầu số 34: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN BÁO GIÁ NGÀY 03/01/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 10 : LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ NGÀY 27/12/2023

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 3841: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ NGÀY 18/12/2023

 Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 3782: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ ngày 11/12/2023

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 3712: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ ngày 11/12/2023

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 3690: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 3691: LinkClick.aspx

Chi tiết...
Các Công tác thầu HCQT đã đưa
  THƯ YÊU CẦU THIẾT KẾ, GIA CÔNG LẮP ĐẶT SƠ ĐỒ, BẢNG CHỈ DẪN TẦNG TRỆT CỦA BỆNH VIỆN TỈNH
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ ngày 30/11/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ ngày 22/11/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ ngày 21/11/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ ngày 16/11/2023
  THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ NGÀY 14/11/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ ngày 09/11/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ ngày 01/11/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ ngày 26/10/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ (Thư yêu cầu số: 3165/TYC-BVT ngày 12/10/2023)
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ ngày 12/10/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ ngày 16/10/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ (Thư yêu cầu số: 3040/TYC-BVT ngày 12/10/2023)
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ ngày 12/10/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM, LINH KIỆN, THIẾT BỊ THUỘC PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ ngày 10/10/2023