Chế Độ: Hiện Bảng Điều Khiển? Mở  
banner
Đăng Nhập
Đóng   Tìm kiếm tin bài

Tìm kiếm
Đóng   Thắng cảnh Ninh Thuận

Đóng   Công tác thầu HCQT

THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM THIẾT BỊ, LINH KIỆN HCQT NGÀY 15/07/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 2004/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU BÁO GIÁ MUA SẮM TRANG PHỤC CÔNG TÁC NĂM 2024 NGÀY 09/07/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1939/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM THIẾT BỊ, LINH KIỆN HCQT NGÀY 09/07/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1924/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU BÁO GIÁ MUA SẮM VĂN PHÒNG PHẨM DÙNG ĐỂ IN ẤN BIỂU MẪU NGÀY 05/07/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1906/TYC-BVT:  LinkClick.aspx

 

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU BÁO GIÁ MUA SẮM VẢI CÁC LOẠI NĂM 2024 NGÀY 08/07/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1917/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU ĐIỀU CHỈNH VÀ GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN BÁO GIÁ MUA SẮM CÔNG CỤ DỤNG CỤ NĂM 2024 CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN NGÀY 02/07/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1863/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM THIẾT BỊ, LINH KIỆN HCQT NGÀY 01/07/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1854/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM HÀNG HÓA THÔNG THƯỜNG NGÀY 20/06/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1742/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM THIẾT BỊ, LINH KIỆN HCQT NGÀY 19/06/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1727/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM THIẾT BỊ, LINH KIỆN HCQT NGÀY 13/06/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1668/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
Các Công tác thầu HCQT đã đưa
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM THIẾT BỊ, LINH KIỆN HCQT NGÀY 07/06/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM THIẾT BỊ, LINH KIỆN HCQT NGÀY 04/06/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM THIẾT BỊ, LINH KIỆN HCQT NGÀY 30/05/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM THIẾT BỊ, LINH KIỆN HCQT NGÀY 29/05/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM THIẾT BỊ, LINH KIỆN HCQT NGÀY 16/05/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM THIẾT BỊ, LINH KIỆN HCQT NGÀY 15/05/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ HCQT NGÀY 15/05/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ HCQT NGÀY 10/05/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ HCQT NGÀY 06/05/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ HCQT NGÀY 02/05/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ HCQT NGÀY 24/04/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ HCQT NGÀY 16/04/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ HCQT NGÀY 15/04/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ HCQT NGÀY 12/04/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN, THIẾT BỊ HCQT NGÀY 11/04/2024