banner
Đăng Nhập
Đóng   Tìm kiếm tin bài

Tìm kiếm
Đóng   Thắng cảnh Ninh Thuận

Đóng   Trang tin Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀY 04/04/2024

Bấm vào link để tải Thông báo Tuyển dụng số 860/KH-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀY 19/03/2024

Bấm vào link để tải Thông báo Tuyển dụng:  LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Phụ lục đính kèm: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨc BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN NĂM 203

 File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀY 14/08/2023

 File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
CHỈ DẪN TÀI LIỆU - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỲ XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC Y TẾ BỆNH VIỆN TỈNH 2023

 File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

 File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGÀY 13/07/2023

 File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
'THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

 File công văn đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2023

 File thông báo đính kèm bên dưới:

Chi tiết...
THÔNG BÁO TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH HỘI CHỨNG VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP VÙNG TRUNG ĐÔNG DO VIRUS CORONA (MERS-COV)

 

Chi tiết...