Chế Độ: Hiện Bảng Điều Khiển? Mở  
banner
Đăng Nhập
Đóng   Tìm kiếm tin bài

Tìm kiếm
Đóng   Thắng cảnh Ninh Thuận

Đóng   Công tác thầu Công nghệ thông tin

THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ LINH KIỆN, THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀY 14/06/2024

 Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1671/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ LINH KIỆN, THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀY 06/06/2024

 Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1597/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ LINH KIỆN, THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀY 03/06/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1561/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ LINH KIỆN, THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀY 21/05/2024

 Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1453/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ LINH KIỆN, THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀY 20/05/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1444/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ LINH KIỆN, THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀY 15/05/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1379/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ, LINH KIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀY 15/05/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1369/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ SỮA CHỮA THIẾT BỊ, LINH KIỆN PHÒNG CNTT NGÀY 08/05/2024

 Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1197: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ, LINH KIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀY 02/05/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1051/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1052/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ CÀI ĐẶT DỊCH VỤ GIẢI PHÁP SAO LƯU DỮ LIỆU MÁY CHỦ NGÀY 17/04/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1027/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Chi tiết...
Các Công tác thầu CNTT đã đưa
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM BÀN PHÍM ĐIỀU KHIỂN QUẦY CẢM ỨNG NGÀY 17/04/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ Ổ CỨNG SAN VÀ THƯ GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐỌC MÃ QR CODE NGÀY 01/04/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ, LINH KIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀY 21/03/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ PHẦN MỀM CHỨNG THƯ SỐ PHÒNG CNTT NGÀY 18/03/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ, LINH KIỆN PHÒNG CNTT NGÀY 14/03/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ, LINH KIỆN PHÒNG CNTT NGÀY 29/02/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ, LINH KIỆN PHÒNG CNTT NGÀY 28/02/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (Thư yêu cầu số: 441/TYC-BVT ngày 27/02/2024 )
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN MÁY TÍNH, MÁY IN NGÀY 20/02/2024
  THƯ GIA HẠNTHỜI GIAN NHẬN BÁO GIÁ NGÀY 01/02/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM HỆ THỐNG DIỆT VIRUS CHO THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA NGÀY 29/01/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM MÁY QUÉT CCCD, MÁY CHIẾU, MÀN CHIẾU CHO PHÒNG CNTT NGÀY 08/01/2024
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN MÁY VI TÍNH, MÁY SCAN CHO PHÒNG CNTT NGÀY 04/01/2024
  THƯ YÊU CẦU MUA SẮM THIETS BỊ WIFI, SWITCH VÀ CAB CAT 6 CHO PHÒNG CNTT NGÀY 25/12/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN MÁY VI TÍNH, MÁY IN CHO PHÒNG CNTT NGÀY 12/12/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN MÁY VI TÍNH, MÁY IN CHO PHÒNG CNTT NGÀY 09/11/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM PHẦN MỀM GIÁM SÁT TUÂN THỦ VỆ SINH TAY ngày 27/10/2023
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA MÁY PHOTOCOPY (Thư yêu cầu số: 3179/TYC-BVT ngày 26/10/2023)
  THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THUÊ MÁY PHOTOCOPY (Thư yêu cầu số: 3178/TYC-BVT ngày 26/10/2023)
  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU CUNG CẤP, CÀI ĐẶT HỆT HỐNG HA (HIGH AVAILABILITY) VÀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT MÁY CHỦ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN ngày 16/10/2023