banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGÀY 14/03/2023

 File công văn đính kèm bên dưới

 

In      [ Trở về ]
vbdi_554_TB-BVT_tuyen dung.pdf
 
Các Thông Báo đã đưa
   THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC LINH KIỆN ĐỂ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ÁP LỰC DƯƠNG (22:20 - 15/03/2023)
   THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC LINH KIỆN ĐỂ SỬA CHỮA HỆ THỐNG THANG MÁY (16:47 - 13/03/2023)
   THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC LINH KIỆN ĐỂ SỬA CHỮA HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP CT16 VÀ CT64 LÁT CẮT (16:46 - 09/03/2023)
   Thông báo tuyển dụng ngày 11-11 (09:26 - 14/11/2022)
   Triển khai giá ngày giường khoa Ngoại Thận - Tiết niệu (08:16 - 11/10/2022)