banner
Đăng Nhập
  Tuyển Dụng và Tập Huấn

NỘI QUY VÀ QUY CHẾ KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024

Bấm vào link để xem Nội quy xét tuyển: LinkClick.aspx

Bấm vào link để xem Quy chế xét tuyển: LinkClick.aspx

 

In      [ Trở về ]
 
Các Tuyển Dụng và Tập Huấn đã đưa
   THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024 (08:11 - 14/05/2024)
   CHỈ DẪN TÀI LIỆU - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN TỈNH NĂM 2024 NGÀY 17/04/2024 (16:24 - 17/04/2024)
   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀY 04/04/2024 (14:50 - 10/04/2024)
   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀY 19/03/2024 (10:53 - 20/03/2024)
   THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨc BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN NĂM 203 (11:19 - 05/09/2023)
   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀY 14/08/2023 (10:04 - 15/08/2023)
   CHỈ DẪN TÀI LIỆU - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KỲ XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC Y TẾ BỆNH VIỆN TỈNH 2023 (09:23 - 09/08/2023)
   THÔNG BÁO TỔ CHỨC XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 (08:19 - 03/08/2023)
   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGÀY 13/07/2023 (08:38 - 13/07/2023)
   'THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 (15:48 - 03/07/2023)
   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2023 (11:04 - 21/06/2023)
   THÔNG BÁO TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH HỘI CHỨNG VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP VÙNG TRUNG ĐÔNG DO VIRUS CORONA (MERS-COV) (10:50 - 26/06/2015)
   THÔNG BÁO LỊCH HỌP VÀ LÀM VIỆC (Cập nhật đến 11h00 giờ ngày 21/10/2014) (10:30 - 23/10/2014)