Chế Độ: Hiện Bảng Điều Khiển? Mở  
banner
Đăng Nhập
  Công tác thầu CNTT

THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ, LINH KIỆN PHÒNG CNTT NGÀY 14/03/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 628: LinkClick.aspx

 

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 629: LinkClick.aspx

 

In      [ Trở về ]
 
Các Công tác thầu CNTT đã đưa
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ, LINH KIỆN PHÒNG CNTT NGÀY 29/02/2024 (16:21 - 29/02/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ, LINH KIỆN PHÒNG CNTT NGÀY 28/02/2024 (15:07 - 28/02/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (Thư yêu cầu số: 441/TYC-BVT ngày 27/02/2024 ) (13:41 - 27/02/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN MÁY TÍNH, MÁY IN NGÀY 20/02/2024 (16:57 - 20/02/2024)
   THƯ GIA HẠNTHỜI GIAN NHẬN BÁO GIÁ NGÀY 01/02/2024 (14:54 - 01/02/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM HỆ THỐNG DIỆT VIRUS CHO THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA NGÀY 29/01/2024 (14:27 - 29/01/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM MÁY QUÉT CCCD, MÁY CHIẾU, MÀN CHIẾU CHO PHÒNG CNTT NGÀY 08/01/2024 (16:46 - 08/01/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN MÁY VI TÍNH, MÁY SCAN CHO PHÒNG CNTT NGÀY 04/01/2024 (15:47 - 04/01/2024)
   THƯ YÊU CẦU MUA SẮM THIETS BỊ WIFI, SWITCH VÀ CAB CAT 6 CHO PHÒNG CNTT NGÀY 25/12/2023 (15:38 - 25/12/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN MÁY VI TÍNH, MÁY IN CHO PHÒNG CNTT NGÀY 12/12/2023 (16:15 - 12/12/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN MÁY VI TÍNH, MÁY IN CHO PHÒNG CNTT NGÀY 09/11/2023 (15:47 - 09/11/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM PHẦN MỀM GIÁM SÁT TUÂN THỦ VỆ SINH TAY ngày 27/10/2023 (15:58 - 27/10/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA MÁY PHOTOCOPY (Thư yêu cầu số: 3179/TYC-BVT ngày 26/10/2023) (15:52 - 26/10/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THUÊ MÁY PHOTOCOPY (Thư yêu cầu số: 3178/TYC-BVT ngày 26/10/2023) (15:52 - 26/10/2023)
   QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU CUNG CẤP, CÀI ĐẶT HỆT HỐNG HA (HIGH AVAILABILITY) VÀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT MÁY CHỦ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN ngày 16/10/2023 (08:06 - 17/10/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ CÀI ĐẶT HỆ THÔNG HA và HỆ THỐNG GIÁM SÁT MÁY CHỦ ngày 14/07/2023 (16:59 - 14/07/2023)
   THƯ YÊU CẦU MUA SẮM LINH KIỆN MÁY VI TÍNH VÀ MÁY IN ngày 11/07/2023 (15:58 - 11/07/2023)
   THƯ GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN BÁO GIÁ CHI PHÍ TƯ VÂN LẬP ĐỀ ÁN THUÊ PHẦN MỀM ngày 07/07/2023 (08:53 - 07/07/2023)
   THƯ YÊU CẦU TƯ VẤN LẬP ĐỀ ÁN THUÊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỔNG THỂ BỆNH VIỆN THÔNG MINH VÀ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ ngày 22/06/2023 (10:25 - 22/06/2023)