banner
Đăng Nhập
  Thuốc và sức khỏe

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN DIACEREIN

 

   HỘI ĐỒNG THUỐC ĐIỀU TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỔ THÔNG TIN THUỐC


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số:   09  /TTT-HĐTĐT

 Ninh Thuận, ngày 08  tháng 5  năm 2015           

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN

DIACEREIN

                                      Người thực hiện: DS. Trần Thị Thu Hà

*  Ngày 08/11/2013 Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu ( EMA) đã khuyến cáo đình chỉ lưu hành chế phẩm có chứa Diacerein trên toàn lãnh thổ Châu Âu .

Sau đó  Ủy ban đánh giá các nguy cơ cảnh giác dược  PRAC đã xem xét báo cáo tổng hợp về -sử dụng Diacerein trong điều trị các chứng của bệnh viêm xương khớp và thoái hóa khớp các dữ liệu chứng minh hiệu quả của Diacerein còn hạn chế

Cân nhắc giữa lợi ích nầy không vượt trội hơn so với nguy cơ của thuốc đặc biệt nguy cơ tiêu chảy nghiêm trọng và độc tính trên gan

* Ngày 19/09/2014 EMA ra quyết định cuối cùng chế phẩm Diacerin vẫn  có thể được lưu hành với chỉ định hạn chế

*  Ngày 27/3/2015 Cục quản lý dược –BYT có công văn 5543/QLD yêu cầu cập nhật thông tin liên quan đến các chế phẩm có chứa Diacerein với các nội dung thay đổi bổ sung

- Thông tin của nhà sản xuất: chỉ định điều trị thoái hóa khớp và các triệu chứng liên quan.

- Công văn 5543/QLD ngày 27/3/2015 thay đổi bổ sung: chỉ định thoái hóa khớp gối và khớp hông.

Chế phẩm Diacerein khi sử dụng có nguy cơ nghiêm trọng sau:

-         Đặc biệt về tiêu chảy nghiêm trọng và trong một số trường hợp đã có biến chứng, không sử dụng cho bệnh nhân trên 65 tuổi.

-         Về độc tính trên gan: không sử dụng cho bệnh nhân có bệnh về gan hoặc có tiền sử mắc bệnh gan. Các bác sĩ cần theo dõi chặc ché tình trạng bệnh để phát hiện sớm các bất thường về gan.

       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các khoa, phòng;

- Lưu: khoa Dược, KHTH.

                                                     CHỦ TỊCH

  

                                           HỘI ĐỒNG THUỐC & ĐT

                       

                                                            

 

  

 

 

 

 

 

                                   

  

In      [ Trở về ]
 
Các Thuốc và sức khỏe đã đưa
   TESTOSTERON ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC (15:26 - 02/06/2015)
   CÁC THUỐC PHÂN NHÓM PENICILLIN PHÂN LOẠI THEO PHỔ KHÁNG KHUẨN (15:20 - 02/06/2015)
   CILOSTAZOL THUỐC CHỐNG KẾT TẬP TIỂU CẦU (15:13 - 02/06/2015)
   SO SÁNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ CÔNG DỤNG CỦA CÁC THUỐC GLUCOCORTICOID TÁC DỤNG TOÀN THÂN (15:05 - 02/06/2015)
   THÔNG TIN TỔNG KẾT ADR QUỐC GIA NĂM 2014 (14:21 - 02/06/2015)
   THÔNG TIN VỀ THUỐC HEPABIG (11:23 - 02/06/2015)
   THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DẠ DÀY (08:49 - 02/06/2015)
   HIỆU QUẢ CỦA THUỐC CHỨA HOẠT CHẤT GLUCOSAMIN (08:40 - 02/06/2015)
   CẤP CỨU VÀ ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỊ RẮN ĐỘC CẮN (14:37 - 31/12/2014)
   THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ETHAMSYLATE (11:01 - 21/12/2014)