banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 22/07/2022

 File đính kèm bên dưới:

 

In      [ Trở về ]
thong bao tuyen dung - 25072022.pdf
 
Các Thông Báo đã đưa
   THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 (21:44 - 13/06/2022)
   KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀY 25/04/2022 (12:08 - 26/04/2022)
   CHỈ DẪN TÀI LIỆU - ĐỀ CƯƠNGÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022 (09:49 - 21/04/2022)
   KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2022 (09:49 - 20/04/2022)
   THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ (10:54 - 15/04/2022)