banner
Đăng Nhập
  Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế

THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM ỐNG THÔNG JJ ngày 08/05/2023

 File công văn đính kèm bên dưới:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_1182_TYC-BVT.pdf
 
Các Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế đã đưa
   THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ ngày 05/05/2023 (09:52 - 05/05/2023)
   THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM KHÍ OXY LỎNG ngày 04/05/2023 (09:52 - 05/05/2023)
   THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP LINH KIỆN SỬA CHỮA MÁY MONITOR SẢN KHOA PHILIPS ngày 27/04/2023 (15:35 - 27/04/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM CATHETER CHẠY THẬN NHÂN TẠO VÀ KHÍ OXY ngày 24/04/2023 (16:16 - 25/04/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM BĂNG KEO THUN CO GIÃN ngày 20/04/2023 (16:34 - 20/04/2023)