banner
Đăng Nhập
  Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế

THƯ YÊU CẦU MUA SẮM VẬT TƯ, DỤNG CỤ NGÀY 08/05/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1224/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Mẫu thư chào giá: LinkClick.aspx

 

In      [ Trở về ]
 
Các Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế đã đưa
   THƯ YÊU CẦU GÓI THẦU DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH, KIỂM XẠ MÁY ĐO LOÃNG XƯƠNG TIA X NGÀY 07/05/2024 (15:59 - 07/05/2024)
   THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CHO DANH MỤC VẬT TƯ DÙNG TRONG NHA KHOA NGÀY 06/05/2024 (14:12 - 06/05/2024)
   THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CHO DANH MỤC MUA SẮM HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM NGÀY 02/05/2024 (15:24 - 02/05/2024)
   THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CHO DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM NGÀY 25/04/2024 (12:36 - 27/04/2024)
   THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM CÁC LINH KIỆN VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ NGÀY 24/04/2024 (16:45 - 24/04/2024)