banner
Đăng Nhập
  Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế

THƯ YÊU CẦU GÓI NẮP ĐẬY TROCAR DÙNG TRONG HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI OLYMPUS NGÀY 13/05/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1260/TYC-BVT: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Danh mục: LinkClick.aspx

Bấm vào link để tải Mẫu thư chào giá: LinkClick.aspx

 

In      [ Trở về ]
 
Các Công tác đấu thầu Trang thiết bị y tế đã đưa
   THƯ YÊU CẦU MUA SẮM VẬT TƯ DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ VẬT LÝ TRỊ LIỆU NGÀY 10/05/2024 (16:57 - 10/05/2024)
   THƯ YÊU CẦU MUA SẮM VẬT TƯ DÙNG TRONG HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI OLYMPUS NGÀY 10/05/2024 (16:57 - 10/05/2024)
   THƯ YÊU CẦU CHÀO GIÁ CHO DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM NGÀY 09/05/2024 (15:50 - 09/05/2024)
   THƯ YÊU CẦU MUA SẮM VẬT TƯ, DỤNG CỤ NGÀY 08/05/2024 (16:02 - 08/05/2024)
   THƯ YÊU CẦU GÓI THẦU DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH, KIỂM XẠ MÁY ĐO LOÃNG XƯƠNG TIA X NGÀY 07/05/2024 (15:59 - 07/05/2024)