Chế Độ: Hiện Bảng Điều Khiển? Mở  
banner
Đăng Nhập
  Công tác thầu CNTT

THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM BÀN PHÍM ĐIỀU KHIỂN QUẦY CẢM ỨNG NGÀY 17/04/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1026/TYC-BVT: LinkClick.aspx

 

In      [ Trở về ]
 
Các Công tác thầu CNTT đã đưa
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ Ổ CỨNG SAN VÀ THƯ GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐỌC MÃ QR CODE NGÀY 01/04/2024 (16:24 - 01/04/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ, LINH KIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀY 21/03/2024 (16:42 - 21/03/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ PHẦN MỀM CHỨNG THƯ SỐ PHÒNG CNTT NGÀY 18/03/2024 (16:20 - 18/03/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ, LINH KIỆN PHÒNG CNTT NGÀY 14/03/2024 (08:49 - 14/03/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ, LINH KIỆN PHÒNG CNTT NGÀY 29/02/2024 (16:21 - 29/02/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ, LINH KIỆN PHÒNG CNTT NGÀY 28/02/2024 (15:07 - 28/02/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (Thư yêu cầu số: 441/TYC-BVT ngày 27/02/2024 ) (13:41 - 27/02/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN MÁY TÍNH, MÁY IN NGÀY 20/02/2024 (16:57 - 20/02/2024)
   THƯ GIA HẠNTHỜI GIAN NHẬN BÁO GIÁ NGÀY 01/02/2024 (14:54 - 01/02/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM HỆ THỐNG DIỆT VIRUS CHO THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA NGÀY 29/01/2024 (14:27 - 29/01/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM MÁY QUÉT CCCD, MÁY CHIẾU, MÀN CHIẾU CHO PHÒNG CNTT NGÀY 08/01/2024 (16:46 - 08/01/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN MÁY VI TÍNH, MÁY SCAN CHO PHÒNG CNTT NGÀY 04/01/2024 (15:47 - 04/01/2024)
   THƯ YÊU CẦU MUA SẮM THIETS BỊ WIFI, SWITCH VÀ CAB CAT 6 CHO PHÒNG CNTT NGÀY 25/12/2023 (15:38 - 25/12/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN MÁY VI TÍNH, MÁY IN CHO PHÒNG CNTT NGÀY 12/12/2023 (16:15 - 12/12/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN MÁY VI TÍNH, MÁY IN CHO PHÒNG CNTT NGÀY 09/11/2023 (15:47 - 09/11/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM PHẦN MỀM GIÁM SÁT TUÂN THỦ VỆ SINH TAY ngày 27/10/2023 (15:58 - 27/10/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA MÁY PHOTOCOPY (Thư yêu cầu số: 3179/TYC-BVT ngày 26/10/2023) (15:52 - 26/10/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THUÊ MÁY PHOTOCOPY (Thư yêu cầu số: 3178/TYC-BVT ngày 26/10/2023) (15:52 - 26/10/2023)
   QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU CUNG CẤP, CÀI ĐẶT HỆT HỐNG HA (HIGH AVAILABILITY) VÀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT MÁY CHỦ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN ngày 16/10/2023 (08:06 - 17/10/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ CÀI ĐẶT HỆ THÔNG HA và HỆ THỐNG GIÁM SÁT MÁY CHỦ ngày 14/07/2023 (16:59 - 14/07/2023)