banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

Thông báo tuyển dụng tháng 9

Mời xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_3120_TB-BVT_thong bao tuyen dung thang 9_2019.pdf
 
Các Thông Báo đã đưa
   Thay đổi giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ ngày 20/8/2019 (10:45 - 21/08/2019)
   Thông báo tuyển dụng 19.8.2019 (14:17 - 20/08/2019)
   Thông báo tuyển dụng ngày 24.6 (10:39 - 24/06/2019)
   Công văn phòng chống tác hại rượu bia (16:52 - 14/06/2019)
   Thông báo tuyển dụng ngày 17.5.2019 (08:29 - 20/05/2019)