banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

Thông báo tuyển dụng ngày 16/4

Mời xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_1634_TB-BVT_thông báo tuyển dụng.pdf
 
Các Thông Báo đã đưa
   Quyết định phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận - số 1678/QĐ-SYT (09:25 - 15/04/2020)
   Bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh (09:25 - 15/04/2020)
   Thông báo tuyển dụng tháng 4/2020 (15:22 - 14/04/2020)
   Tuyển dụng ngày 17/3/2020 (09:01 - 18/03/2020)
   Dự kiến kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 (09:10 - 27/12/2019)