banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

QĐ Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận năm 2022

Xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
QD 1432.pdf
 
Các Thông Báo đã đưa
   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 (23:39 - 28/07/2022)
   THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 22/07/2022 (16:10 - 25/07/2022)
   THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 (21:44 - 13/06/2022)
   KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀY 25/04/2022 (12:08 - 26/04/2022)
   CHỈ DẪN TÀI LIỆU - ĐỀ CƯƠNGÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022 (09:49 - 21/04/2022)