Chế Độ: Hiện Bảng Điều Khiển? Mở  
banner
Đăng Nhập
  Công tác thầu CNTT

THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ LINH KIỆN, THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀY 15/05/2024

Bấm vào link để tải Thư yêu cầu số 1379/TYC-BVT: LinkClick.aspx

 

In      [ Trở về ]
 
Các Công tác thầu CNTT đã đưa
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ, LINH KIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀY 15/05/2024 (15:35 - 15/05/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ SỮA CHỮA THIẾT BỊ, LINH KIỆN PHÒNG CNTT NGÀY 08/05/2024 (07:05 - 08/05/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ, LINH KIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀY 02/05/2024 (16:50 - 02/05/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ CÀI ĐẶT DỊCH VỤ GIẢI PHÁP SAO LƯU DỮ LIỆU MÁY CHỦ NGÀY 17/04/2024 (16:17 - 17/04/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM BÀN PHÍM ĐIỀU KHIỂN QUẦY CẢM ỨNG NGÀY 17/04/2024 (16:17 - 17/04/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ Ổ CỨNG SAN VÀ THƯ GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN BÁO GIÁ THIẾT BỊ ĐỌC MÃ QR CODE NGÀY 01/04/2024 (16:24 - 01/04/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ, LINH KIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀY 21/03/2024 (16:42 - 21/03/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ PHẦN MỀM CHỨNG THƯ SỐ PHÒNG CNTT NGÀY 18/03/2024 (16:20 - 18/03/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ, LINH KIỆN PHÒNG CNTT NGÀY 14/03/2024 (08:49 - 14/03/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ, LINH KIỆN PHÒNG CNTT NGÀY 29/02/2024 (16:21 - 29/02/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ, LINH KIỆN PHÒNG CNTT NGÀY 28/02/2024 (15:07 - 28/02/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (Thư yêu cầu số: 441/TYC-BVT ngày 27/02/2024 ) (13:41 - 27/02/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN MÁY TÍNH, MÁY IN NGÀY 20/02/2024 (16:57 - 20/02/2024)
   THƯ GIA HẠNTHỜI GIAN NHẬN BÁO GIÁ NGÀY 01/02/2024 (14:54 - 01/02/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM HỆ THỐNG DIỆT VIRUS CHO THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA NGÀY 29/01/2024 (14:27 - 29/01/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM MÁY QUÉT CCCD, MÁY CHIẾU, MÀN CHIẾU CHO PHÒNG CNTT NGÀY 08/01/2024 (16:46 - 08/01/2024)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN MÁY VI TÍNH, MÁY SCAN CHO PHÒNG CNTT NGÀY 04/01/2024 (15:47 - 04/01/2024)
   THƯ YÊU CẦU MUA SẮM THIETS BỊ WIFI, SWITCH VÀ CAB CAT 6 CHO PHÒNG CNTT NGÀY 25/12/2023 (15:38 - 25/12/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN MÁY VI TÍNH, MÁY IN CHO PHÒNG CNTT NGÀY 12/12/2023 (16:15 - 12/12/2023)
   THƯ YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ MUA SẮM LINH KIỆN MÁY VI TÍNH, MÁY IN CHO PHÒNG CNTT NGÀY 09/11/2023 (15:47 - 09/11/2023)