banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

Thông báo tuyển dụng ngày 13/5/2020

Mời xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
vbdi_2053_TB-BVT_thong bao tuyen dung thang 5_2020.pdf
 
Các Thông Báo đã đưa
   Thông báo tuyển dụng ngày 16/4 (16:48 - 20/04/2020)
   Quyết định phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận - số 1678/QĐ-SYT (09:25 - 15/04/2020)
   Bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh (09:25 - 15/04/2020)
   Thông báo tuyển dụng tháng 4/2020 (15:22 - 14/04/2020)
   Tuyển dụng ngày 17/3/2020 (09:01 - 18/03/2020)