banner
Đăng Nhập
  Thông Báo

Cấu hình danh mục giá DVKT theo Quyết định số 27

Mời xem file đính kèm:

 

In      [ Trở về ]
285-Cấu hình danh mục giá DVKT theo Quyết định số 27.pdf
 
Các Thông Báo đã đưa
   Phu luc 1, 2, 3 dinh kem Cong van 285-KHTH (16:38 - 10/08/2020)
   Thông báo tuyển dụng ngày 09/7/2020 (14:50 - 10/07/2020)
   Thông báo tuyển dụng ngày 19/6/2020 (10:29 - 24/06/2020)
   Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Ngoại Chấn thương (16:35 - 17/06/2020)
   Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại khoa Mắt (16:35 - 17/06/2020)